Wil je praktijkexamen doen voor een autorijbewijs of motorrijbewijs? Dan beoordeelt het CBR of je rijgeschikt bent. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Het CBR stelt je hiervoor een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen staan op het formulier ‘Gezonheidsverklaring’.

Begin op tijd met je aanvraag
De beoordeling van je rijgeschiktheid kan in sommige situaties vier maanden duren. Vul dus ruim (vier maanden) van te voren een Eigen verklaring in en stuur deze op.

Direct langs een specialist bij ADHD of ADD of autisme
Heb je vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD of ADD of autisme? En heb je nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kun je direct, voordat je je Eigen verklaring bij ons indient, een afspraak maken met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring. Wat moet je hier voor doen?

› Vul een gezondheidsverklaring in