Gezondheidsverklaring

Wil je praktijkexamen doen voor een auto, motor, scooter of E achter B rijbewijs? Dan beoordeelt het CBR of je rijgeschikt bent. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Het CBR stelt je hiervoor een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen staan op het formulier ‘Gezonheidsverklaring’.

Begin op tijd met je aanvraag

De beoordeling van je rijgeschiktheid kan in sommige situaties vier maanden duren. Vul dus ruim (vier maanden) van te voren een gezondheidsverklaring in en stuur deze op.

Direct langs een specialist bij ADHD of ADD of autisme

Heb je vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD of ADD of autisme? En heb je nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kun je direct, voordat je je gezondheidsverklaring bij ons indient, een afspraak maken met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring. Wat moet je hier voor doen?